Schopnosť výskumu a vývoja

Za posledných 10 rokov spoločnosť Quinovare získala 23 patentov s nezávislými právami duševného vlastníctva: 9 patentov na úžitkové vzory, 6 domácich patentov na vynálezy, 3 medzinárodné patenty na vynálezy a 5 patentov na vzhľad.Bolo dokončených a skúmaných viac ako 10 druhov produktov, vrátane bezpečného injekčného systému bez ihly, prenosného injekčného systému bez ihly a inteligentného injekčného systému bez ihly.Doteraz je to jediný výrobca injekčných striekačiek bez ihly v Číne, ktorý získal titul „high-tech podnik“.

2121