Míľniky

2022

Bezihlová injekcia bola akceptovaná čínskou zdravotnou poisťovňou.Nadviažte spoluprácu s výrobcom liekov na štúdium injekcií vakcín.

2021

Uvedenie QS-K na čínsky trh.

2019

Dokončená klinická štúdia a publikovaná na Lancet, to bola prvá klinická štúdia súvisiaca s NFI na svete, ktorá zahŕňala viac ako 400 diabetických pacientov.

2018

Uvedenie QS-P na čínsky trh.QS-K bol vyvinutý a získal ocenenie Reddot Design Award.

2017

Získal CE a ISO na QS-M a QS-P, CFDA na QS-P.

2015

QS-M získal ocenenie Reddot Design Award a Red Star Design Award.

2014

QS Medical bol schválený ako čínsky high-tech podnik, bol vyvinutý QS-P.

2012

QS-M získal schválenie CFDA.

2007

QS Medical prechod na Quinovare, QS-M bol vyvinutý.

2005

Bolo zriadené výskumné centrum bezihlových injektorov.