Misia a vízia

Misia

Neustále technologické inovácie, propagácia a popularizácia bezihlovej diagnostiky a liečby.

Vízia

Vytváranie lepšieho sveta pomocou bezihlovej diagnostiky a terapií.